Dodaj bezpłatnie ogłoszenie do tablicy ogłoszeń. Dalej >>>  
  Wystawa Warszawska 2024 - rejestracja eksponatów  
   
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji eksponatów na Wystawę Warszawską, która odbędzie się w dniach 13 - 14 stycznia 2024. Rejestrować można się w terminie od 8 listopada 2023 do 23 grudnia 2023.

Rejestracji można dokonać:

1. - elektronicznie, za pomocą naszej strony internetowej;
2. - papierowo, na druku zgłoszeniowym.


Rejestracja elektroniczna:
Aby zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego w zakładce "rejestracja na wystawę". Proces wymaga wprowadzenia w odpowiednie pola danych odnośnie hodowcy i zgłaszanych eksponatów. Po wprowadzeniu wszystkich danych zostanie utworzone konto użytkownika. Konto będzie zawierał wprowadzone zgłoszenie oraz dane teleadresowe. Zgłoszone dane teleadresowe zostaną wykorzystane tylko na potrzeby organizacji wystawy i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Szczegółowy opis jak zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej znajduje się tutaj:

www.hodowcy.waw.pl/materialy/elektroniczna_rejestracja_na_wystawe.pdf

Zaletą rejestracji elektronicznej jest to, że wprowadzone dane można dowolnie edytować. W przypadku gdy ktoś zmieni zdanie możliwa jest edycja zgłoszenia. Hodowca może dodawać lub usuwać  zgłoszone eksponaty a także zmieniać ich opisy. Możliwe są też zmiany w ilościach zamawianych klatek. Wszystkie te czynności dostępne są po zalogowaniu się w zakładce "moje konto".  

Jeżeli ktoś już rejestrował eksponaty drogą elektroniczną lub zgłaszał adres e-mail do systemu powiadomień i ma założone konto wtedy przed rejestracją należy się zalogować do zakładki "moje konto". Dla osób zapominalskich przewidziany jest mechanizm przypominania haseł.

Rejestracja papierowa:
Aby zarejestrować się tradycyjnie należy pobrać z zakładki "do pobrania" druk rejestracji eksponatów. Druk należy wypełnić i przesłać na:

Krzysztof Stachurski - Pracownia Złotnicza, 04-172 Warszawa
ul. Grochowska 99

Informacje pod tel. 504 285 724
 
 
załączniki:
 
  08-11-2023    
     
  Zaproszenie na zebranie jesienne  
   
  Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. prof. Maurycego Trybulskiego zaprasza Członków naszego Związku na jesienne zebranie poświęcone zarówno najbliżej warszawskiej wystawie organizowanej w styczniu 2024r. oraz innym sprawom organizacyjnym.

Zebranie odbędzie się w Warszawie, w dniu 05 listopada 2023 (niedziela) o godz. 10.00, przy ul. Nowoursynowskiej 161 - w dotychczasowym miejscu (bufet w Domu Akademickim ”IKAR”).

Sprawy przewidywane do omówienia na zebraniu:
 • 1) Informacje na temat wystaw: Klubu PDL w Broniszach oraz wystawy w Garwolinie.

 • 2) Przedstawienie i interpretacja Regulaminu Warszawskiej Wystawy i jej programu.

 • 3) Powołanie Komitetu Obsługi Wystawy, w tym:

 • a) Komisarza wystawy,

 • b) Kierownika sali,

 • c) osób odpowiedzialnych za prace związane z obsługą wystawy, głównie rozstawienie i złożenie klatek, przyjmowanie / wydawanie eksponatów, dozór sali, karmienie ptaków, itp.

 • d) Kierownika giełdy – plus osoby do obsługi giełdy,

 • e) Obsługa parkingu,

 • f) podział innych czynności przygotowawczych.


 • Omówienie pozostałych spraw związanych z organizacją wystawy.
 • 4) Informacja na temat zgłaszania zwierząt na wystawę krajową w Kielcach, planowaną w dniach: 14–17 grudnia 2023r.

 • 5) Przyjmowanie składek.

 • 6) Zamawianie i przyjmowanie opłaty za zamówione obrączki.

 • 7) Przyjmowanie zgłoszeń na wystawę.

 • 8) Inne.


 • Informujemy, że zamówienie i opłata za obrączki złożone do dnia 30.11.2023 , otrzymują gwarancję otrzymania obrączek najpóźniej na warszawskiej wystawie lub wcześniej. Obrączki domawiane w późniejszym terminie będą dostarczane po ich uzyskaniu, lecz bez gwarancji terminu i będą w cenie 2 zł / szt.

  Warszawska wystawa planowana jest w dniach 11–14 stycznia 2024 roku w Pruszkowie.

  Wszystkich hodowców z naszego Związku, zachęcamy do udziału w zebraniu.

  Bieżące informacje o wystawie możliwe będą do uzyskania na stronie internetowej Warszawskiego Związku
   
     
    06-10-2023    
       
    Zaproszenie na Zjazd Nadzwyczajny  
     
    Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. prof. M. Trybulskiego, na podstawie § 20 Statutu, ma zaszczyt zaprosić wszystkich Członków zrzeszonych w Naszym Związku, na Zjazd Nadzwyczajny.

  Zjazd Nadzwyczajny odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2023 , w Warszawie, przy ul. Poligonowej 32, w restauracji STACJA SMAKU POLIGONOWA (budynek RADWARu). Wjazd przez parking na przeciwko sądu. Gdyby szlaban był zamknięty, hasło „Stacja Smaku”.

  Pierwszy termin Zjazdu o godz. 10.00, drugi termin Zjazdu o godz. 10.15.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie Zjazdu.
  2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu.
  3. Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu, prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie  Zarządu z wystawy zorganizowanej w styczniu 2023r.
  7. Dyskusja nad organizacją ww. wystawy oraz organizacją następnych wystaw.
  8. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Związku w 2022r.,
  w tym, przedstawienie Zebranym informacji o bieżącym stanie majątkowym Związku.
  9. Przedstawienie kandydatów oraz podjęcie Uchwały o nadaniu tytułu Honorowego członka Warszawskiego Związku HGR i DO.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Zjazdu.

  Z uwagi na obecną syt. dla ułatwienia przygotowania odpowiednich warunków na Sali Zjazdu, prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia na Zjazd do Krzysztofa
  Stachurskiego
  , na nr tel. 504 285 724 , do dnia 11.04.2023 .

  Z poważaniem
  Zbigniew Rajski
  Prezes Zarządu
   
     
    17-03-2023    
       
    Tablica Ogłoszeń  
     
    WZHGRiDO chciałby zaprosić wszystkich chętnych do skorzystania z Tablicy Ogłoszeń - nowej aplikacji na stronie.

  Tablica Ogłoszeń powstała, aby dać wszystkim hodowcom możliwość kontaktu ze sobą, w szczególności w czasach gdy organizowanie wystaw, giełd czy innych imprez jest niemożliwe.

  WZHGRiDO nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z Tablicy Ogłoszeń, gdyż jest to inicjatywa pro społeczna (pro publico bono).

  Jedyne co musisz zrobić to zarejestrować się na stronie WZHGRiDO i przestrzegać regulaminu dodawania ogłoszeń.

  Rejestracja jest bezpłatna, a jej celem jest uniknięcie niepożądanych treści, które mogą być publikowane przez złośliwe oprogramowanie.

  W skrócie:
 • dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne

 • dodawanie ogłoszeń jest dla wszystkich (zrzeszonych i niezrzeszonych)

 • do ogłoszenia możesz dodać w prosty sposób aż 8 zdjęć

 • twoje ogłoszenie jest widoczne dla wszystkich odwiedzających

 • możesz przedłużyć ważność twojego ogłoszenia tyle razy ile chcesz
 •  
     
    05-02-2021    
       
    Wystawa Warszawska 2020 - informacje  
    terminarz:

  Czwartek (09.01.2020)
  - od 16.00: Przyjęcie eksponatów

  Piątek (10.01.2020)
  - od 9.00: Ocena eksponatów

  Sobota (11.01.2020)
  - od 08.00 do 18.00: Wystawa otwarta dla zwiedzających

  Niedziela (12.01.2020)
  - od 8.00 do 15.00:  Wystawa otwarta dla zwiedzających
  - od 15.00:  Zamknięcie Wystawy i wydawanie eksponatów

  Miejsce z wymiany materiału hodowlanego czynne
  w sobotę i w niedzielę od godz. 6.00

  opłaty:

  bilet wstępu (dorośli) - 15,00 PLN
  bilet wstępu (dzieci do lat 13) - wstęp wolny,

  --- parking gratis ---


  komisarz wystawy:

  Krzysztof Stachurski - tel.: 504 28 57 24


   
     
    08-01-2020    
       
    Wystawa Białystok 2019 - zaproszenie  
     
     
    16-11-2019    
       
    Wystawa Warszawska 2020 - rejestracja eksponatów  
    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji eksponatów na Wystawę Warszawską, która odbędzie się w dniach 11 - 12 stycznia 2020. Rejestrować można się w terminie od 1 listopada 2019 do 20 grudnia 2019.

  Rejestracji można dokonać:

  1. - elektronicznie, za pomocą naszej strony internetowej;
  2. - papierowo, na druku zgłoszeniowym.


  Rejestracja elektroniczna:
  Aby zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego w zakładce "rejestracja na wystawę". Proces wymaga wprowadzenia w odpowiednie pola danych odnośnie hodowcy i zgłaszanych eksponatów. Po wprowadzeniu wszystkich danych zostanie utworzone konto użytkownika. Konto będzie zawierał wprowadzone zgłoszenie oraz dane teleadresowe. Zgłoszone dane teleadresowe zostaną wykorzystane tylko na potrzeby organizacji wystawy i nie będą udostępniane osobom trzecim.

  Szczegółowy opis jak zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej znajduje się tutaj:

  www.hodowcy.waw.pl/materialy/elektroniczna_rejestracja_na_wystawe.pdf

  Zaletą rejestracji elektronicznej jest to, że wprowadzone dane można dowolnie edytować. W przypadku gdy ktoś zmieni zdanie możliwa jest edycja zgłoszenia. Hodowca może dodawać lub usuwać  zgłoszone eksponaty a także zmieniać ich opisy. Możliwe są też zmiany w ilościach zamawianych klatek. Wszystkie te czynności dostępne są po zalogowaniu się w zakładce "moje konto".  

  Jeżeli ktoś już rejestrował eksponaty drogą elektroniczną lub zgłaszał adres e-mail do systemu powiadomień i ma założone konto wtedy przed rejestracją należy się zalogować do zakładki "moje konto". Dla osób zapominalskich przewidziany jest mechanizm przypominania haseł.

  Rejestracja papierowa:
  Aby zarejestrować się tradycyjnie należy pobrać z zakładki "do pobrania" druk rejestracji eksponatów. Druk należy wypełnić i przesłać na:

  Komisarz wystawy:
  Krzysztof Stachurski , Pracownia Złotnicza, 04-172 Warszawa, ul. Grochowska 99

  Informacje pod tel. 504 285 724
   
     
    08-11-2019    
       
    Zebranie Jesienne  
    Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprasza Członków naszego Związku na jesienne zebranie poświęcone zarówno najbliżej Warszawskiej Wystawie organizowanej w styczniu 2020r. w Centrum Targowo Kongresowe PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie oraz innym sprawom organizacyjnym.

  Zebranie odbędzie się w Warszawie, w dniu 17 listopada 2019r. (niedziela) o godz. 10.00, przy ul. Nowoursynowskiej 161 - w dotychczasowym miejscu (bufet w Domu Akademickim ”IKAR”).

  Sprawy przewidywane do omówienia na zebraniu:

  1) Spotkanie z lekarzem weterynarii dr Mariuszem Krawczyńskim, prowadzącym gabinet wet. "Pod Skrzydłami" w Sochaczewie, ul. Lazurowa 1, poświęcone szczepieniu gołębi.
  2) Przedstawienie i interpretacja Regulaminu Warszawskiej Wystawy i jej programu.
  3) Powołanie Komitetu Obsługi Wystawy, w tym:

  a) Komisarza wystawy,
  b) Kierownika sali,
  c) osób odpowiedzialnych za prace związane z obsługą wystawy, głównie rozstawienie i złożenie klatek, przyjmowanie / wydawanie eksponatów, dozór sali, karmienie ptaków, itp.
  d) Kierownika giełdy – plus osoby do obsługi giełdy,
  e) Podział innych czynności przygotowawczych.
  f) Omówienie pozostałych spraw związanych z organizacją wystawy.

  4) Omówienie m. in. sposobu informacji dot. nowego miejsca wystawy w Nadarzynie, omówienie innych aspektów wystawy, nagrody, udział w wieczorku, itp.
  5) Przyjmowanie składek.
  6) Zamawianie i przyjmowanie opłaty za zamówione obrączki.
  7) Przyjmowanie zgłoszeń na wystawę.
  8) Inne.

  Informujemy, że zamówienie i opłata za obrączki złożone do dnia 17.11.2019r., otrzymują gwarancję otrzymania obrączek najpóźniej na Warszawskiej Wystawie lub wcześniej. Obrączki domawiane w późniejszym terminie będą dostarczane po ich uzyskaniu, lecz bez gwarancji terminu i ceny.

  Warszawska Wystawa odbędzie się w dniach 11 – 12 stycznia 2020r. w Centrum Targowo Kongresowe PTAK WARSAW EXPO, Nadarzyn,  Al. Katowicka 62.

  Wszystkich hodowców z naszego Związku, prosimy o obecność.

  Z poważaniem

  Prezes Zarządu
  Zdzisław Borawski
   
     
    23-10-2019    
       
    Wystawa Warszawska 2020 - plakat  
   

   
     
    08-10-2019    
       
    Wystawa VDT w Lipsku (06-08.12.2019)  
    Koledzy z Niemieckiego Związku Hodowców Gołębi zapraszają na 68 Wystawę VDT. Równolegle będzie odbywała się 123 Wystawa Lipskiego Związku, 91 Wystawa Kur Miniaturowych i Europejska Wystawa Gołębi Budapeszteńskich i Wiedeńskich.

  W konkursie wezmą udział następujące rasy: Wiedeński Lotny, Wiedeński Krótkodzioby, Wiedeński Białotarczowy, Staroaustryjacki Lotny, Wiedeński Wysokolotny, Budapeszteński Lotny i Budapeszteński Krótkodzioby.

  Szczególne zaproszenie do udziału w wystawie kierują do nas Koledzy z Lipskiego Związku i  Koledzy z Klubu Gołębi Lotnych Wiedeńskich i Budapeszteńskich.

  Regulamin Wystawy Europejskiej jest taki sam, jaki został opublikowany przed wystawą w Herning. Wszystkie informacje zamieszczamy w wersji oryginalnej. Zgłoszenia można dokonać na załączonym formularzu, który również można pobrać ze strony www.lipsia-rassegefluegel.de

  Wszelkich informacji na temat wystaw udziela Kol. Zdzisław Borawski
  - tel. 601 214 994
  - e-mail: zdzislaw@borawski.com.pl

  regulamin:
  wystawa_lipsk_2019-regulamin.pdf

  karta zgłoszeń:
  wystawa_lipsk_2019-karta_zgloszen.pdf


   
     
    16-09-2019    
       
   
  1 ... 3 4 5... 26