Dodaj bezpłatnie ogłoszenie do tablicy ogłoszeń. Dalej >>>  
  Wystawa Warszawska 2024 - rejestracja eksponatów  
   
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji eksponatów na Wystawę Warszawską, która odbędzie się w dniach 13 - 14 stycznia 2024. Rejestrować można się w terminie od 8 listopada 2023 do 23 grudnia 2023.

Rejestracji można dokonać:

1. - elektronicznie, za pomocą naszej strony internetowej;
2. - papierowo, na druku zgłoszeniowym.


Rejestracja elektroniczna:
Aby zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego w zakładce "rejestracja na wystawę". Proces wymaga wprowadzenia w odpowiednie pola danych odnośnie hodowcy i zgłaszanych eksponatów. Po wprowadzeniu wszystkich danych zostanie utworzone konto użytkownika. Konto będzie zawierał wprowadzone zgłoszenie oraz dane teleadresowe. Zgłoszone dane teleadresowe zostaną wykorzystane tylko na potrzeby organizacji wystawy i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Szczegółowy opis jak zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej znajduje się tutaj:

www.hodowcy.waw.pl/materialy/elektroniczna_rejestracja_na_wystawe.pdf

Zaletą rejestracji elektronicznej jest to, że wprowadzone dane można dowolnie edytować. W przypadku gdy ktoś zmieni zdanie możliwa jest edycja zgłoszenia. Hodowca może dodawać lub usuwać  zgłoszone eksponaty a także zmieniać ich opisy. Możliwe są też zmiany w ilościach zamawianych klatek. Wszystkie te czynności dostępne są po zalogowaniu się w zakładce "moje konto".  

Jeżeli ktoś już rejestrował eksponaty drogą elektroniczną lub zgłaszał adres e-mail do systemu powiadomień i ma założone konto wtedy przed rejestracją należy się zalogować do zakładki "moje konto". Dla osób zapominalskich przewidziany jest mechanizm przypominania haseł.

Rejestracja papierowa:
Aby zarejestrować się tradycyjnie należy pobrać z zakładki "do pobrania" druk rejestracji eksponatów. Druk należy wypełnić i przesłać na:

Krzysztof Stachurski - Pracownia Złotnicza, 04-172 Warszawa
ul. Grochowska 99

Informacje pod tel. 504 285 724
 
 
załączniki:
 
  08-11-2023    
     
  Zaproszenie na zebranie jesienne  
   
  Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. prof. Maurycego Trybulskiego zaprasza Członków naszego Związku na jesienne zebranie poświęcone zarówno najbliżej warszawskiej wystawie organizowanej w styczniu 2024r. oraz innym sprawom organizacyjnym.

Zebranie odbędzie się w Warszawie, w dniu 05 listopada 2023 (niedziela) o godz. 10.00, przy ul. Nowoursynowskiej 161 - w dotychczasowym miejscu (bufet w Domu Akademickim ”IKAR”).

Sprawy przewidywane do omówienia na zebraniu:
 • 1) Informacje na temat wystaw: Klubu PDL w Broniszach oraz wystawy w Garwolinie.

 • 2) Przedstawienie i interpretacja Regulaminu Warszawskiej Wystawy i jej programu.

 • 3) Powołanie Komitetu Obsługi Wystawy, w tym:

 • a) Komisarza wystawy,

 • b) Kierownika sali,

 • c) osób odpowiedzialnych za prace związane z obsługą wystawy, głównie rozstawienie i złożenie klatek, przyjmowanie / wydawanie eksponatów, dozór sali, karmienie ptaków, itp.

 • d) Kierownika giełdy – plus osoby do obsługi giełdy,

 • e) Obsługa parkingu,

 • f) podział innych czynności przygotowawczych.


 • Omówienie pozostałych spraw związanych z organizacją wystawy.
 • 4) Informacja na temat zgłaszania zwierząt na wystawę krajową w Kielcach, planowaną w dniach: 14–17 grudnia 2023r.

 • 5) Przyjmowanie składek.

 • 6) Zamawianie i przyjmowanie opłaty za zamówione obrączki.

 • 7) Przyjmowanie zgłoszeń na wystawę.

 • 8) Inne.


 • Informujemy, że zamówienie i opłata za obrączki złożone do dnia 30.11.2023 , otrzymują gwarancję otrzymania obrączek najpóźniej na warszawskiej wystawie lub wcześniej. Obrączki domawiane w późniejszym terminie będą dostarczane po ich uzyskaniu, lecz bez gwarancji terminu i będą w cenie 2 zł / szt.

  Warszawska wystawa planowana jest w dniach 11–14 stycznia 2024 roku w Pruszkowie.

  Wszystkich hodowców z naszego Związku, zachęcamy do udziału w zebraniu.

  Bieżące informacje o wystawie możliwe będą do uzyskania na stronie internetowej Warszawskiego Związku
   
     
    06-10-2023    
       
    Zaproszenie na Zjazd Nadzwyczajny  
     
    Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. prof. M. Trybulskiego, na podstawie § 20 Statutu, ma zaszczyt zaprosić wszystkich Członków zrzeszonych w Naszym Związku, na Zjazd Nadzwyczajny.

  Zjazd Nadzwyczajny odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2023 , w Warszawie, przy ul. Poligonowej 32, w restauracji STACJA SMAKU POLIGONOWA (budynek RADWARu). Wjazd przez parking na przeciwko sądu. Gdyby szlaban był zamknięty, hasło „Stacja Smaku”.

  Pierwszy termin Zjazdu o godz. 10.00, drugi termin Zjazdu o godz. 10.15.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie Zjazdu.
  2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu.
  3. Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu, prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie  Zarządu z wystawy zorganizowanej w styczniu 2023r.
  7. Dyskusja nad organizacją ww. wystawy oraz organizacją następnych wystaw.
  8. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Związku w 2022r.,
  w tym, przedstawienie Zebranym informacji o bieżącym stanie majątkowym Związku.
  9. Przedstawienie kandydatów oraz podjęcie Uchwały o nadaniu tytułu Honorowego członka Warszawskiego Związku HGR i DO.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Zjazdu.

  Z uwagi na obecną syt. dla ułatwienia przygotowania odpowiednich warunków na Sali Zjazdu, prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia na Zjazd do Krzysztofa
  Stachurskiego
  , na nr tel. 504 285 724 , do dnia 11.04.2023 .

  Z poważaniem
  Zbigniew Rajski
  Prezes Zarządu
   
     
    17-03-2023    
       
    Tablica Ogłoszeń  
     
    WZHGRiDO chciałby zaprosić wszystkich chętnych do skorzystania z Tablicy Ogłoszeń - nowej aplikacji na stronie.

  Tablica Ogłoszeń powstała, aby dać wszystkim hodowcom możliwość kontaktu ze sobą, w szczególności w czasach gdy organizowanie wystaw, giełd czy innych imprez jest niemożliwe.

  WZHGRiDO nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z Tablicy Ogłoszeń, gdyż jest to inicjatywa pro społeczna (pro publico bono).

  Jedyne co musisz zrobić to zarejestrować się na stronie WZHGRiDO i przestrzegać regulaminu dodawania ogłoszeń.

  Rejestracja jest bezpłatna, a jej celem jest uniknięcie niepożądanych treści, które mogą być publikowane przez złośliwe oprogramowanie.

  W skrócie:
 • dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne

 • dodawanie ogłoszeń jest dla wszystkich (zrzeszonych i niezrzeszonych)

 • do ogłoszenia możesz dodać w prosty sposób aż 8 zdjęć

 • twoje ogłoszenie jest widoczne dla wszystkich odwiedzających

 • możesz przedłużyć ważność twojego ogłoszenia tyle razy ile chcesz
 •  
     
    05-02-2021    
       
   
  1 ... 24 25 26