Dodaj bezpłatnie ogłoszenie do tablicy ogłoszeń. Dalej >>>  
  Wystawa Warszawska 2024 - rejestracja eksponatów  
   
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji eksponatów na Wystawę Warszawską, która odbędzie się w dniach 13 - 14 stycznia 2024. Rejestrować można się w terminie od 8 listopada 2023 do 23 grudnia 2023.

Rejestracji można dokonać:

1. - elektronicznie, za pomocą naszej strony internetowej;
2. - papierowo, na druku zgłoszeniowym.


Rejestracja elektroniczna:
Aby zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego w zakładce "rejestracja na wystawę". Proces wymaga wprowadzenia w odpowiednie pola danych odnośnie hodowcy i zgłaszanych eksponatów. Po wprowadzeniu wszystkich danych zostanie utworzone konto użytkownika. Konto będzie zawierał wprowadzone zgłoszenie oraz dane teleadresowe. Zgłoszone dane teleadresowe zostaną wykorzystane tylko na potrzeby organizacji wystawy i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Szczegółowy opis jak zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej znajduje się tutaj:

www.hodowcy.waw.pl/materialy/elektroniczna_rejestracja_na_wystawe.pdf

Zaletą rejestracji elektronicznej jest to, że wprowadzone dane można dowolnie edytować. W przypadku gdy ktoś zmieni zdanie możliwa jest edycja zgłoszenia. Hodowca może dodawać lub usuwać  zgłoszone eksponaty a także zmieniać ich opisy. Możliwe są też zmiany w ilościach zamawianych klatek. Wszystkie te czynności dostępne są po zalogowaniu się w zakładce "moje konto".  

Jeżeli ktoś już rejestrował eksponaty drogą elektroniczną lub zgłaszał adres e-mail do systemu powiadomień i ma założone konto wtedy przed rejestracją należy się zalogować do zakładki "moje konto". Dla osób zapominalskich przewidziany jest mechanizm przypominania haseł.

Rejestracja papierowa:
Aby zarejestrować się tradycyjnie należy pobrać z zakładki "do pobrania" druk rejestracji eksponatów. Druk należy wypełnić i przesłać na:

Krzysztof Stachurski - Pracownia Złotnicza, 04-172 Warszawa
ul. Grochowska 99

Informacje pod tel. 504 285 724
 
 
załączniki:
 
  08-11-2023    
     
  Zaproszenie na zebranie jesienne  
   
  Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. prof. Maurycego Trybulskiego zaprasza Członków naszego Związku na jesienne zebranie poświęcone zarówno najbliżej warszawskiej wystawie organizowanej w styczniu 2024r. oraz innym sprawom organizacyjnym.

Zebranie odbędzie się w Warszawie, w dniu 05 listopada 2023 (niedziela) o godz. 10.00, przy ul. Nowoursynowskiej 161 - w dotychczasowym miejscu (bufet w Domu Akademickim ”IKAR”).

Sprawy przewidywane do omówienia na zebraniu:
 • 1) Informacje na temat wystaw: Klubu PDL w Broniszach oraz wystawy w Garwolinie.

 • 2) Przedstawienie i interpretacja Regulaminu Warszawskiej Wystawy i jej programu.

 • 3) Powołanie Komitetu Obsługi Wystawy, w tym:

 • a) Komisarza wystawy,

 • b) Kierownika sali,

 • c) osób odpowiedzialnych za prace związane z obsługą wystawy, głównie rozstawienie i złożenie klatek, przyjmowanie / wydawanie eksponatów, dozór sali, karmienie ptaków, itp.

 • d) Kierownika giełdy – plus osoby do obsługi giełdy,

 • e) Obsługa parkingu,

 • f) podział innych czynności przygotowawczych.


 • Omówienie pozostałych spraw związanych z organizacją wystawy.
 • 4) Informacja na temat zgłaszania zwierząt na wystawę krajową w Kielcach, planowaną w dniach: 14–17 grudnia 2023r.

 • 5) Przyjmowanie składek.

 • 6) Zamawianie i przyjmowanie opłaty za zamówione obrączki.

 • 7) Przyjmowanie zgłoszeń na wystawę.

 • 8) Inne.


 • Informujemy, że zamówienie i opłata za obrączki złożone do dnia 30.11.2023 , otrzymują gwarancję otrzymania obrączek najpóźniej na warszawskiej wystawie lub wcześniej. Obrączki domawiane w późniejszym terminie będą dostarczane po ich uzyskaniu, lecz bez gwarancji terminu i będą w cenie 2 zł / szt.

  Warszawska wystawa planowana jest w dniach 11–14 stycznia 2024 roku w Pruszkowie.

  Wszystkich hodowców z naszego Związku, zachęcamy do udziału w zebraniu.

  Bieżące informacje o wystawie możliwe będą do uzyskania na stronie internetowej Warszawskiego Związku
   
     
    06-10-2023    
       
    Zaproszenie na Zjazd Nadzwyczajny  
     
    Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. prof. M. Trybulskiego, na podstawie § 20 Statutu, ma zaszczyt zaprosić wszystkich Członków zrzeszonych w Naszym Związku, na Zjazd Nadzwyczajny.

  Zjazd Nadzwyczajny odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2023 , w Warszawie, przy ul. Poligonowej 32, w restauracji STACJA SMAKU POLIGONOWA (budynek RADWARu). Wjazd przez parking na przeciwko sądu. Gdyby szlaban był zamknięty, hasło „Stacja Smaku”.

  Pierwszy termin Zjazdu o godz. 10.00, drugi termin Zjazdu o godz. 10.15.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie Zjazdu.
  2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu.
  3. Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu, prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie  Zarządu z wystawy zorganizowanej w styczniu 2023r.
  7. Dyskusja nad organizacją ww. wystawy oraz organizacją następnych wystaw.
  8. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Związku w 2022r.,
  w tym, przedstawienie Zebranym informacji o bieżącym stanie majątkowym Związku.
  9. Przedstawienie kandydatów oraz podjęcie Uchwały o nadaniu tytułu Honorowego członka Warszawskiego Związku HGR i DO.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Zjazdu.

  Z uwagi na obecną syt. dla ułatwienia przygotowania odpowiednich warunków na Sali Zjazdu, prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia na Zjazd do Krzysztofa
  Stachurskiego
  , na nr tel. 504 285 724 , do dnia 11.04.2023 .

  Z poważaniem
  Zbigniew Rajski
  Prezes Zarządu
   
     
    17-03-2023    
       
    Tablica Ogłoszeń  
     
    WZHGRiDO chciałby zaprosić wszystkich chętnych do skorzystania z Tablicy Ogłoszeń - nowej aplikacji na stronie.

  Tablica Ogłoszeń powstała, aby dać wszystkim hodowcom możliwość kontaktu ze sobą, w szczególności w czasach gdy organizowanie wystaw, giełd czy innych imprez jest niemożliwe.

  WZHGRiDO nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z Tablicy Ogłoszeń, gdyż jest to inicjatywa pro społeczna (pro publico bono).

  Jedyne co musisz zrobić to zarejestrować się na stronie WZHGRiDO i przestrzegać regulaminu dodawania ogłoszeń.

  Rejestracja jest bezpłatna, a jej celem jest uniknięcie niepożądanych treści, które mogą być publikowane przez złośliwe oprogramowanie.

  W skrócie:
 • dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne

 • dodawanie ogłoszeń jest dla wszystkich (zrzeszonych i niezrzeszonych)

 • do ogłoszenia możesz dodać w prosty sposób aż 8 zdjęć

 • twoje ogłoszenie jest widoczne dla wszystkich odwiedzających

 • możesz przedłużyć ważność twojego ogłoszenia tyle razy ile chcesz
 •  
     
    05-02-2021    
       
    Zaproszenie na Zjazd zwyczajny  
    Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. Prof. M. Trybulskiego, na podstawie § 20 Statutu, ma zaszczyt zaprosić wszystkich Członków zrzeszonych w Naszym Związku, na Zjazd zwyczajny. Zjazd odbędzie się w dniu 13 czerwca 2021 r. , w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 161, sala LIMBA. Pierwszy termin Zjazdu o godz. 10.00, drugi termin Zjazdu o godz. 10.30.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie Zjazdu.
  2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu.
  3. Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu, prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie  ustępującego Zarządu z mijającej kadencji.
  7. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Związku,
  w tym, przedstawienie Zebranym informacji o bieżącym stanie majątkowym Związku.
  8. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
  9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku za minioną kadencję.
  10. Wybór na następną kadencję Prezesa i członków Zarządu.
  11. Wybór na następną kadencję członków Komisji Rewizyjnej.
  12. Wybór na następną kadencję członków Sądu Koleżeńskiego.
  13. Wybór Delegatów na Zjazd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych
  i Drobnego Inwentarza.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad Zjazdu.

  Z uwagi na obecną syt. dla ułatwienia przygotowania odpowiednich warunków na Sali Zjazdu, prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia na Zjazd do członków Zarządu, do dnia 06 czerwca 2021r .

  Gdyby z uwagi na pandemie Zjazd nie mógł się odbyć, informacja będzie zamieszczona na stronie Związku

  Z poważaniem
  Zdzisław Borawski
  Prezes zarządu
   
     
    12-05-2021    
       
    Pożegnanie - Krzysztof Wesołowski  
    Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 października 2020 r. w wieku 56 lat, odszedł od nas na zawsze, nasz związkowy Kolega - Krzysztof Wesołowski, wybitny hodowca gołębi z grupy dęte, wielokrotny mistrz Polski.

  Pogrzeb odbędzie się w dniu 31.10.2020r. o godzinie 10.00 w koście parafialnym w Korytnicy.

  Żegnają Cię koledzy hodowcy z całej Polski.
  Spoczywaj w pokoju.

  Zarząd WZHGRiDO im. prof. Maurycego Trybulskiego
   
     
    30-10-2020    
       
    Zebranie związkowe  
    Szanowni Koleżanki i Koledzy z Warszawskiego Związku HGR i DO.

  Z uwagi na zaistniałą sytuację nie było wcześniej możliwości zorganizowania tradycyjnego zebrania w naszym Związku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie w najbliższą sobotę, 26.09.2020 , o godz. 8.00 na giełdzie na Żeraniu przy ul. Jagiellońskiej, gdzie na świeżym powietrzu, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa przekażemy kilka bieżących informacji oraz porozmawiamy na temat ewentualnych propozycji dotyczących wystawy w styczniu 2021r.

  Do zobaczenia
  Zarząd WZHGRIDO
   
     
    22-09-2020    
       
    Pożegnanie - Bogusław Janiszewski  
    Z  wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. w wieku 82 lat, odszedł od nas na zawsze, nasz kolega - Bogusław Janiszewski, hodowca gołębi, sędzia. Za swoja działalność wyróżniony odznakami związkowymi a za propagowanie  hodowli gołębi ras PDL Srebrniak został wyróżniony Nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego.  .

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 19.08.2020 (w środa), o godz. 10.30 w kościele pw. św. Anny ul. Kolegiacka 1 (Wilanów) w Warszawie a następnie na sąsiadującym Cmentarzu  Wilanowskim.

  Żegnają Cię przyjaciele i koledzy z Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. prof. M. Trybulskiego,  Warszawskiego Klubu Srebrniaka im. Edwarda Złotkowskiego,  miłośnicy i hodowcy srebrniaka  z całej Polski.

  Koledzy ze związku
   
     
    13-08-2020    
       
    Pożegnanie - Jerzy Cielepa  
    Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w nocy z 17 na 18 lipca 2020 roku odszedł od nas na zawsze Jerzy Cielepa. Walczył z wieloma chorobami i niestety przegrał. Miał 71 lat.

  Jurek był wieloletnim prezesem oddziału warszawskiego Ogólnopolskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, a następnie Warszawskiego Związku  Hodowców Gołębi Rasowych I Drobiu Ozdobnego. Był aktywnym członkiem Kolegium Sędziów działającym w ramach Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Był twórcą zjednoczenia organizacji hodowców gołębi na terenie Warszawy. Z jego pomysłu powstał Warszawski Klub Srebrniaka im Edwarda Złotkowskiego, któremu przez długi czas przewodniczył. Jurek raz na zawsze „wyprowadził” wystawy Warszawskiego Związku ze szkół. Był wieloletnim, hojnym sponsorem Warszawskiego Związku  Hodowców Gołębi Rasowych I Drobiu Ozdobnego.

  Był wizjonerem, pasjonatem, niepokornym duchem polskiego "gołębiarstwa". Dzięki niemu i jego uporowi w Polsce na nogi naszych gołębi zakładamy plastikowe a nie metalowe obrączki. Był znawcą i propagatorem gołębi grupy P.D.L. Rozumiejąc potrzeby polskich hodowców przez długi okres czasu wręcz walczył o zarejestrowanie dwóch nowych ras Polskich Długodziobych Lotnych. I wywalczył.

  Jurek był też sędzią. Nie oceniał często na wystawach, ale jeśli już to nie słyszałem aby do jego oceny były wątpliwości. Na wystawach był sprawiedliwy i bezstronny. Służył też radami młodszym sędziom i hodowcom. W swojej hodowli oprócz wystawowych P.D.L. Sentymentalnie miał stare polskie rasy i odmiany gołębi. Widyny, blauwindry, ciemne, kasztany, winerki, weszwance. Chciał rasy i ich tradycyjne nazwy zachować dla "przyszłych pokoleń".

  Za całokształt Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych I Drobnego Inwentarza wyróżnił Jerzego Cielepę Srebrną, Złotą a następnie Diamentową Odznaką. Warszawski Związek  Hodowców Gołębi Rasowych I Drobiu Ozdobnego nadał mu tytuł „Honorowego Prezesa” oraz wyróżnił Złotą i Srebrną Odznaką.

  Swoim  życiem udowodnił co to znaczy pasja, dane słowo, przyjaźń. Kiedy było trzeba łagodny. Innym razem stanowczy. Jeśli  było trzeba pokazywał swój pazur. Był "chłopakiem z Pragi". Niestety BYŁ.

  Żegnaj Jurku.

  Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych I Drobiu Ozdobnego.

  18 lipca 2020 roku zmarł Jerzy Cielepa.Msza Święta pogrzebowa będzie odprawiona w czwartek 23 lipca 2020 roku w kościele "pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej" w Chylicach o godzinie 10.00. Po niej odbędzie się wyprowadzeni na Komunalny Cmentarz w Piasecznie.
   
     
    20-07-2020    
       
    Zebranie wiosenne  
    Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. prof. M. Trybulskiego, uprzejmie informuje, że z uwagi na zaistniałą sytuację, standardowe zebranie wiosenne naszego Związku odbędzie się z opóźnieniem, kiedy funkcjonowanie społeczne wróci do normy.

  Skarbnik w większości przypadków obrączki wysłał pocztą, na dzień dzisiejszy nie ma w Związku żadnych zaległych spraw.

  Życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom z naszego Związku aby te inne, nietypowe Święta Wielkanocne przyniosły mimo wszystko Radość i Nadzieję.

  Trwajmy w zdrowiu i do zobaczenia.

  Zarząd WZHGRiDO
   
     
    09-04-2020    
       
   
  1 ... 2 3 4... 26