Dodaj bezpłatnie ogłoszenie do tablicy ogłoszeń. Dalej >>>  
  Tablica Ogłoszeń  
   
  WZHGRiDO chciałby zaprosić wszystkich chętnych do skorzystania z Tablicy Ogłoszeń - nowej aplikacji na stronie.

Tablica Ogłoszeń powstała, aby dać wszystkim hodowcom możliwość kontaktu ze sobą, w szczególności w czasach gdy organizowanie wystaw, giełd czy innych imprez jest niemożliwe.

WZHGRiDO nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z Tablicy Ogłoszeń, gdyż jest to inicjatywa pro społeczna (pro publico bono).

Jedyne co musisz zrobić to zarejestrować się na stronie WZHGRiDO i przestrzegać regulaminu dodawania ogłoszeń.

Rejestracja jest bezpłatna, a jej celem jest uniknięcie niepożądanych treści, które mogą być publikowane przez złośliwe oprogramowanie.

W skrócie:
 • dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne

 • dodawanie ogłoszeń jest dla wszystkich (zrzeszonych i niezrzeszonych)

 • do ogłoszenia możesz dodać w prosty sposób aż 8 zdjęć

 • twoje ogłoszenie jest widoczne dla wszystkich odwiedzających

 • możesz przedłużyć ważność twojego ogłoszenia tyle razy ile chcesz
 •  
    05-02-2021    
       
    Zaproszenie na zebranie jesienne  
    Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprasza Członków naszego Związku na jesienne zebranie poświęcone zarówno najbliżej warszawskiej wystawie organizowanej w styczniu 2022r. w Centrum Targowo Kongresowym PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie oraz innym sprawom organizacyjnym.

  Zebranie odbędzie się w Warszawie, w dniu 21 listopada 2021 (niedziela) o godz. 10.00, przy ul. Nowoursynowskiej 161 - w dotychczasowym miejscu (bufet w Domu Akademickim ”IKAR”).

  Sprawy przewidywane do omówienia na zebraniu:

  1. Przedstawienie i interpretacja Regulaminu Warszawskiej Wystawy i jej programu.
  2. Omówienie nowej formy wymiany nadwyżek hodowlanych podczas wystawy.
  3. Powołanie Komitetu Obsługi Wystawy, w tym:

  b) Komisarza wystawy,
  c) Kierownika sali,
  d) osób odpowiedzialnych za prace związane z obsługą wystawy, głównie rozstawienie i złożenie klatek, przyjmowanie / wydawanie eksponatów, dozór sali, karmienie ptaków, itp.
  e) Kierownika giełdy – plus osoby do obsługi giełdy,

  4. Podział innych czynności przygotowawczych.

  Omówienie pozostałych spraw związkowych:

  5. Zebranie deklaracji od naszych hodowców odnośnie prognozowanej ilości           wystawionych zwierząt na europejskiej wystawie w Kielcach, w listopadzie 2022r.
  6. Rozważenie możliwości dofinansowania naszych wystawców w kosztach wystawy europejskiej w listopadzie 2022r.
  7. Omówienie spraw związanych z warszawskim bazarem gołębi.
  8. Przyjmowanie składek.
  9. Zamawianie i przyjmowanie opłaty za zamówione obrączki.
  10. Przyjmowanie zgłoszeń na wystawę.

  Informujemy, że zamówienie i opłata za obrączki złożone do dnia 21.11.2021r., otrzymują gwarancję otrzymania obrączek najpóźniej na warszawskiej wystawie lub wcześniej. Obrączki domawiane w późniejszym terminie będą dostarczane po ich uzyskaniu, lecz bez gwarancji terminu i ceny.

  Warszawska wystawa odbędzie się w dniach 15 - 16 stycznia 2022 r. w Centrum Targowo Kongresowe PTAK WARSAW EXPO, Nadarzyn,  Al. Katowicka 62.

  Bieżące informacje o wystawie możliwe do uzyskania na stronie internetowej Warszawskiego
  Związku – www.hodowcy.waw.pl

  Prezes Zarządu
  Zbigniew Rajski
   
    12-11-2021    
       
    Wojciech Morek - ostatnie pożegnanie  
    Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł od nas wspaniały Kolega WOJCIECH MOREK.

  Wojtku pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci i w naszych sercach. Będzie nam brakowało Twojej niezwykłej energii, uśmiechu i spontaniczności. Tak trudno uwierzyć w to, że już się nie zobaczymy.
  Rodzinie ś.p. Wojciecha Morka wyrazy współczucia składają Koleżanki i Koledzy.

  Msza św. zostanie odprawiona w dniu 3 lipca 2021r. o godz. 12:00 w Parafii Świętego Krzyża przy ul. Kochanowskiego 2, 26-900 w Kozienicach
   
    30-06-2021    
       
    Zaproszenie na Zjazd zwyczajny  
    Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. Prof. M. Trybulskiego, na podstawie § 20 Statutu, ma zaszczyt zaprosić wszystkich Członków zrzeszonych w Naszym Związku, na Zjazd zwyczajny. Zjazd odbędzie się w dniu 13 czerwca 2021 r. , w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 161, sala LIMBA. Pierwszy termin Zjazdu o godz. 10.00, drugi termin Zjazdu o godz. 10.30.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie Zjazdu.
  2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu.
  3. Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu, prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie  ustępującego Zarządu z mijającej kadencji.
  7. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Związku,
  w tym, przedstawienie Zebranym informacji o bieżącym stanie majątkowym Związku.
  8. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
  9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku za minioną kadencję.
  10. Wybór na następną kadencję Prezesa i członków Zarządu.
  11. Wybór na następną kadencję członków Komisji Rewizyjnej.
  12. Wybór na następną kadencję członków Sądu Koleżeńskiego.
  13. Wybór Delegatów na Zjazd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych
  i Drobnego Inwentarza.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad Zjazdu.

  Z uwagi na obecną syt. dla ułatwienia przygotowania odpowiednich warunków na Sali Zjazdu, prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia na Zjazd do członków Zarządu, do dnia 06 czerwca 2021r .

  Gdyby z uwagi na pandemie Zjazd nie mógł się odbyć, informacja będzie zamieszczona na stronie Związku

  Z poważaniem
  Zdzisław Borawski
  Prezes zarządu
   
    12-05-2021    
       
    Pożegnanie - Krzysztof Wesołowski  
    Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 października 2020 r. w wieku 56 lat, odszedł od nas na zawsze, nasz związkowy Kolega - Krzysztof Wesołowski, wybitny hodowca gołębi z grupy dęte, wielokrotny mistrz Polski.

  Pogrzeb odbędzie się w dniu 31.10.2020r. o godzinie 10.00 w koście parafialnym w Korytnicy.

  Żegnają Cię koledzy hodowcy z całej Polski.
  Spoczywaj w pokoju.

  Zarząd WZHGRiDO im. prof. Maurycego Trybulskiego
   
    30-10-2020    
       
    Zebranie związkowe  
    Szanowni Koleżanki i Koledzy z Warszawskiego Związku HGR i DO.

  Z uwagi na zaistniałą sytuację nie było wcześniej możliwości zorganizowania tradycyjnego zebrania w naszym Związku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie w najbliższą sobotę, 26.09.2020 , o godz. 8.00 na giełdzie na Żeraniu przy ul. Jagiellońskiej, gdzie na świeżym powietrzu, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa przekażemy kilka bieżących informacji oraz porozmawiamy na temat ewentualnych propozycji dotyczących wystawy w styczniu 2021r.

  Do zobaczenia
  Zarząd WZHGRIDO
   
    22-09-2020    
       
    Pożegnanie - Bogusław Janiszewski  
    Z  wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. w wieku 82 lat, odszedł od nas na zawsze, nasz kolega - Bogusław Janiszewski, hodowca gołębi, sędzia. Za swoja działalność wyróżniony odznakami związkowymi a za propagowanie  hodowli gołębi ras PDL Srebrniak został wyróżniony Nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego.  .

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 19.08.2020 (w środa), o godz. 10.30 w kościele pw. św. Anny ul. Kolegiacka 1 (Wilanów) w Warszawie a następnie na sąsiadującym Cmentarzu  Wilanowskim.

  Żegnają Cię przyjaciele i koledzy z Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. prof. M. Trybulskiego,  Warszawskiego Klubu Srebrniaka im. Edwarda Złotkowskiego,  miłośnicy i hodowcy srebrniaka  z całej Polski.

  Koledzy ze związku
   
    13-08-2020    
       
   
  1 2 3 ... 24