Dodaj bezpłatnie ogłoszenie do tablicy ogłoszeń. Dalej >>>  
  Zaproszenie na Zjazd zwyczajny  
   
  Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. Prof. M. Trybulskiego, na podstawie § 20 Statutu, ma zaszczyt zaprosić wszystkich Członków zrzeszonych w Naszym Związku, na Zjazd zwyczajny. Zjazd odbędzie się w dniu 13 czerwca 2021 r. , w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 161, sala LIMBA. Pierwszy termin Zjazdu o godz. 10.00, drugi termin Zjazdu o godz. 10.30.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu, prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie  ustępującego Zarządu z mijającej kadencji.
7. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Związku,
w tym, przedstawienie Zebranym informacji o bieżącym stanie majątkowym Związku.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku za minioną kadencję.
10. Wybór na następną kadencję Prezesa i członków Zarządu.
11. Wybór na następną kadencję członków Komisji Rewizyjnej.
12. Wybór na następną kadencję członków Sądu Koleżeńskiego.
13. Wybór Delegatów na Zjazd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych
i Drobnego Inwentarza.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zjazdu.

Z uwagi na obecną syt. dla ułatwienia przygotowania odpowiednich warunków na Sali Zjazdu, prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia na Zjazd do członków Zarządu, do dnia 06 czerwca 2021r .

Gdyby z uwagi na pandemie Zjazd nie mógł się odbyć, informacja będzie zamieszczona na stronie Związku

Z poważaniem
Zdzisław Borawski
Prezes zarządu
 
  12-05-2021    
     
  Tablica Ogłoszeń  
   
  WZHGRiDO chciałby zaprosić wszystkich chętnych do skorzystania z Tablicy Ogłoszeń - nowej aplikacji na stronie.

Tablica Ogłoszeń powstała, aby dać wszystkim hodowcom możliwość kontaktu ze sobą, w szczególności w czasach gdy organizowanie wystaw, giełd czy innych imprez jest niemożliwe.

WZHGRiDO nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z Tablicy Ogłoszeń, gdyż jest to inicjatywa pro społeczna (pro publico bono).

Jedyne co musisz zrobić to zarejestrować się na stronie WZHGRiDO i przestrzegać regulaminu dodawania ogłoszeń.

Rejestracja jest bezpłatna, a jej celem jest uniknięcie niepożądanych treści, które mogą być publikowane przez złośliwe oprogramowanie.

W skrócie:
 • dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne

 • dodawanie ogłoszeń jest dla wszystkich (zrzeszonych i niezrzeszonych)

 • do ogłoszenia możesz dodać w prosty sposób aż 8 zdjęć

 • twoje ogłoszenie jest widoczne dla wszystkich odwiedzających

 • możesz przedłużyć ważność twojego ogłoszenia tyle razy ile chcesz
 •  
    05-02-2021    
       
    Wystawa Białystok 2019 - zaproszenie  
     
    16-11-2019    
       
    Wystawa Warszawska 2020 - rejestracja eksponatów  
    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji eksponatów na Wystawę Warszawską, która odbędzie się w dniach 11 - 12 stycznia 2020. Rejestrować można się w terminie od 1 listopada 2019 do 20 grudnia 2019.

  Rejestracji można dokonać:

  1. - elektronicznie, za pomocą naszej strony internetowej;
  2. - papierowo, na druku zgłoszeniowym.


  Rejestracja elektroniczna:
  Aby zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego w zakładce "rejestracja na wystawę". Proces wymaga wprowadzenia w odpowiednie pola danych odnośnie hodowcy i zgłaszanych eksponatów. Po wprowadzeniu wszystkich danych zostanie utworzone konto użytkownika. Konto będzie zawierał wprowadzone zgłoszenie oraz dane teleadresowe. Zgłoszone dane teleadresowe zostaną wykorzystane tylko na potrzeby organizacji wystawy i nie będą udostępniane osobom trzecim.

  Szczegółowy opis jak zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej znajduje się tutaj:

  www.hodowcy.waw.pl/materialy/elektroniczna_rejestracja_na_wystawe.pdf

  Zaletą rejestracji elektronicznej jest to, że wprowadzone dane można dowolnie edytować. W przypadku gdy ktoś zmieni zdanie możliwa jest edycja zgłoszenia. Hodowca może dodawać lub usuwać  zgłoszone eksponaty a także zmieniać ich opisy. Możliwe są też zmiany w ilościach zamawianych klatek. Wszystkie te czynności dostępne są po zalogowaniu się w zakładce "moje konto".  

  Jeżeli ktoś już rejestrował eksponaty drogą elektroniczną lub zgłaszał adres e-mail do systemu powiadomień i ma założone konto wtedy przed rejestracją należy się zalogować do zakładki "moje konto". Dla osób zapominalskich przewidziany jest mechanizm przypominania haseł.

  Rejestracja papierowa:
  Aby zarejestrować się tradycyjnie należy pobrać z zakładki "do pobrania" druk rejestracji eksponatów. Druk należy wypełnić i przesłać na:

  Komisarz wystawy:
  Krzysztof Stachurski , Pracownia Złotnicza, 04-172 Warszawa, ul. Grochowska 99

  Informacje pod tel. 504 285 724
   
    08-11-2019    
       
    Zebranie Jesienne  
    Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprasza Członków naszego Związku na jesienne zebranie poświęcone zarówno najbliżej Warszawskiej Wystawie organizowanej w styczniu 2020r. w Centrum Targowo Kongresowe PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie oraz innym sprawom organizacyjnym.

  Zebranie odbędzie się w Warszawie, w dniu 17 listopada 2019r. (niedziela) o godz. 10.00, przy ul. Nowoursynowskiej 161 - w dotychczasowym miejscu (bufet w Domu Akademickim ”IKAR”).

  Sprawy przewidywane do omówienia na zebraniu:

  1) Spotkanie z lekarzem weterynarii dr Mariuszem Krawczyńskim, prowadzącym gabinet wet. "Pod Skrzydłami" w Sochaczewie, ul. Lazurowa 1, poświęcone szczepieniu gołębi.
  2) Przedstawienie i interpretacja Regulaminu Warszawskiej Wystawy i jej programu.
  3) Powołanie Komitetu Obsługi Wystawy, w tym:

  a) Komisarza wystawy,
  b) Kierownika sali,
  c) osób odpowiedzialnych za prace związane z obsługą wystawy, głównie rozstawienie i złożenie klatek, przyjmowanie / wydawanie eksponatów, dozór sali, karmienie ptaków, itp.
  d) Kierownika giełdy – plus osoby do obsługi giełdy,
  e) Podział innych czynności przygotowawczych.
  f) Omówienie pozostałych spraw związanych z organizacją wystawy.

  4) Omówienie m. in. sposobu informacji dot. nowego miejsca wystawy w Nadarzynie, omówienie innych aspektów wystawy, nagrody, udział w wieczorku, itp.
  5) Przyjmowanie składek.
  6) Zamawianie i przyjmowanie opłaty za zamówione obrączki.
  7) Przyjmowanie zgłoszeń na wystawę.
  8) Inne.

  Informujemy, że zamówienie i opłata za obrączki złożone do dnia 17.11.2019r., otrzymują gwarancję otrzymania obrączek najpóźniej na Warszawskiej Wystawie lub wcześniej. Obrączki domawiane w późniejszym terminie będą dostarczane po ich uzyskaniu, lecz bez gwarancji terminu i ceny.

  Warszawska Wystawa odbędzie się w dniach 11 – 12 stycznia 2020r. w Centrum Targowo Kongresowe PTAK WARSAW EXPO, Nadarzyn,  Al. Katowicka 62.

  Wszystkich hodowców z naszego Związku, prosimy o obecność.

  Z poważaniem

  Prezes Zarządu
  Zdzisław Borawski
   
    23-10-2019    
       
    Wystawa Warszawska 2020 - plakat  
   

   
    08-10-2019    
       
    Wystawa VDT w Lipsku (06-08.12.2019)  
    Koledzy z Niemieckiego Związku Hodowców Gołębi zapraszają na 68 Wystawę VDT. Równolegle będzie odbywała się 123 Wystawa Lipskiego Związku, 91 Wystawa Kur Miniaturowych i Europejska Wystawa Gołębi Budapeszteńskich i Wiedeńskich.

  W konkursie wezmą udział następujące rasy: Wiedeński Lotny, Wiedeński Krótkodzioby, Wiedeński Białotarczowy, Staroaustryjacki Lotny, Wiedeński Wysokolotny, Budapeszteński Lotny i Budapeszteński Krótkodzioby.

  Szczególne zaproszenie do udziału w wystawie kierują do nas Koledzy z Lipskiego Związku i  Koledzy z Klubu Gołębi Lotnych Wiedeńskich i Budapeszteńskich.

  Regulamin Wystawy Europejskiej jest taki sam, jaki został opublikowany przed wystawą w Herning. Wszystkie informacje zamieszczamy w wersji oryginalnej. Zgłoszenia można dokonać na załączonym formularzu, który również można pobrać ze strony www.lipsia-rassegefluegel.de

  Wszelkich informacji na temat wystaw udziela Kol. Zdzisław Borawski
  - tel. 601 214 994
  - e-mail: zdzislaw@borawski.com.pl

  regulamin:
  wystawa_lipsk_2019-regulamin.pdf

  karta zgłoszeń:
  wystawa_lipsk_2019-karta_zgloszen.pdf


   
    16-09-2019    
       
    Kradzież Gołębi  
    Uprzejmie informujemy, że w nocy z 01 na 02 czerwca 2019r. , w Białymstoku skradziono całą hodowlę (50 szt.) gołębi rasy Krymka Białostocka: barwa czarna, czerwona i żółta oraz Wywrotek Mazurski: barwa czerwona i żółta.

  Gołębie były wysokiej jakości hodowlanej. Charakterystyczną rzeczą jest to, że wszystkie skradzione gołębie miały obcięte kosmy dla ułatwienia lęgów. Jeśli ktoś spotkał by się z próbą sprzedaży ww. gołębi, lub wiedział by coś w tej sprawie, prośba o kontakt z właścicielem. Wiesław Janiel, tel: 503 610 157.

  Zarząd Warszawskiego Związku HGR i DO.
   
    06-06-2019    
       
   
  1 2 3 ... 23