Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy WZHGRiDO - podsumowanie  
  Dnia 23 kwietnia 2017 roku odbył się w drugim terminie Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych I Drobiu Ozdobnego.  
  28-04-2017 więcej >>>  
     
  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków  
  W dniu 05.04.2017 roku weszła zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zmiany dotyczą organizacji wystaw i innych imprez z udziałem ptaków.

W załączeniu tekst rozporządzenia.

rozporządzenie:
rozporzadzenie_ministra_rolnictwa_(06.04.2017).pdf
 
  06-04-2017    
     
  Zaproszenie na zjazd zwyczajny (23.04.2017)  
  Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, na podstawie § 20 Statutu, ma zaszczyt zaprosić wszystkich Członków zrzeszonych w Naszym Związku, na Zjazd zwyczajny. Zjazd odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017 r. , w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 161, sala LIMBA, obok Domu Akademickiego IKAR (to samo miejsce gdzie był poprzedni Zjazd). Pierwszy termin Zjazdu godz. 10.00, drugi termin Zjazdu godz. 10.30.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – mandatowej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Informacje związane z brakiem warszawskiej wystawy organizowanej po sezonie hodowlanym 2016 r.
9. Sprawozdanie  ustępującego Zarządu z mijającej kadencji.
10. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Związku,
w tym, przedstawienie Zebranym informacji o bieżącym stanie majątkowym Związku.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym Władzom Związku za minioną kadencję.
13. Wybór  Prezesa Zarządu Związku.
14. Wybór członków Zarządu Związku
15. Wybór  członków Komisji Rewizyjnej.
16. Wybór  członków Sądu Koleżeńskiego.
17. Wybór Delegatów na Zjazd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych
i Drobnego Inwentarza.
18. Poinformowanie zebranych o konieczności zmiany adresu siedziby Związku.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zjazdu.
  
w imieniu Zarządu Warszawskiego Związku HGRiDO

Prezes Zarządu
Zdzisław Borawski

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Stachurski     
 
  14-03-2017    
     
  Zaproszenie na zjazd zwyczajny (23.04.2017)  
  Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, na podstawie § 20 Statutu, ma zaszczyt zaprosić wszystkich Członków zrzeszonych w Naszym Związku, na Zjazd zwyczajny. Zjazd odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017 r. , w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 161, sala LIMBA, obok Domu Akademickiego IKAR (to samo miejsce gdzie był poprzedni Zjazd). Pierwszy termin Zjazdu godz. 10.00, drugi termin Zjazdu godz. 10.30.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – mandatowej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Informacje związane z brakiem warszawskiej wystawy organizowanej po sezonie hodowlanym 2016 r.
9. Sprawozdanie  ustępującego Zarządu z mijającej kadencji.
10. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Związku,
w tym, przedstawienie Zebranym informacji o bieżącym stanie majątkowym Związku.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym Władzom Związku za minioną kadencję.
13. Wybór  Prezesa Zarządu Związku.
14. Wybór członków Zarządu Związku
15. Wybór  członków Komisji Rewizyjnej.
16. Wybór  członków Sądu Koleżeńskiego.
17. Wybór Delegatów na Zjazd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych
i Drobnego Inwentarza.
18. Poinformowanie zebranych o konieczności zmiany adresu siedziby Związku.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zjazdu.
  
w imieniu Zarządu Warszawskiego Związku HGRiDO

Prezes Zarządu
Zdzisław Borawski

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Stachurski     
 
  14-03-2017    
     
  Wystawa w Warszawie - informacja  
  Szanowni Hodowcy

Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, z przykrością informuje wszystkich zainteresowanych, że na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie, z dnia 04.01.2017r., zgoda na organizację wystawy w Warszawie nie została udzielona i Wystawa nie odbędzie się w planowanym terminie.

W celu symbolicznej rekompensaty hodowcom deklarującym udział w wystawie, zamieścimy ich nazwiska z nr tel oraz rasy jakie planowali wystawić.

Z poważaniem
Komitet Organizacyjny
 
  05-01-2017    
     
  Komunikat w sprawie Wystawy Warszawskiej 2017  
  27 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zakazie organizowania wystaw, pokazów i innych imprez z udziałem ptaków. Rozporządzenie to dopuszcza jednak organizację w/w i decyzją o możliwości ich zorganizowania powierza Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

Komitet organizacyjny wystawy Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego wystąpić o wydanie takiego pozwolenia. Do chwili opublikowania tego postu żadna odpowiedź nie wpłynęła. Czekamy na decyzję.

W załączeniu rozporządzenie Ministra oraz pismo skierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Rozporządzanie Ministra:
rozporzadzenie_ministra_rolnictwa_(20.12.2016).pdf

Pismo do  Powiatowego Lekarza Weterynarii:
pismo_do_powiatowego_lekarza_weterynarii_(29.12.2016).pdf


 
  03-01-2017    
     
 
1 ... 3 4 5... 21