Zaproszenie na zjazd zwyczajny (23.04.2017)  
  Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, na podstawie § 20 Statutu, ma zaszczyt zaprosić wszystkich Członków zrzeszonych w Naszym Związku, na Zjazd zwyczajny. Zjazd odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017 r. , w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 161, sala LIMBA, obok Domu Akademickiego IKAR (to samo miejsce gdzie był poprzedni Zjazd). Pierwszy termin Zjazdu godz. 10.00, drugi termin Zjazdu godz. 10.30.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – mandatowej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Informacje związane z brakiem warszawskiej wystawy organizowanej po sezonie hodowlanym 2016 r.
9. Sprawozdanie  ustępującego Zarządu z mijającej kadencji.
10. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Związku,
w tym, przedstawienie Zebranym informacji o bieżącym stanie majątkowym Związku.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym Władzom Związku za minioną kadencję.
13. Wybór  Prezesa Zarządu Związku.
14. Wybór członków Zarządu Związku
15. Wybór  członków Komisji Rewizyjnej.
16. Wybór  członków Sądu Koleżeńskiego.
17. Wybór Delegatów na Zjazd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych
i Drobnego Inwentarza.
18. Poinformowanie zebranych o konieczności zmiany adresu siedziby Związku.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zjazdu.
  
w imieniu Zarządu Warszawskiego Związku HGRiDO

Prezes Zarządu
Zdzisław Borawski

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Stachurski     
 
  14-03-2017    
     
  Zaproszenie na zjazd zwyczajny (23.04.2017)  
  Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, na podstawie § 20 Statutu, ma zaszczyt zaprosić wszystkich Członków zrzeszonych w Naszym Związku, na Zjazd zwyczajny. Zjazd odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017 r. , w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 161, sala LIMBA, obok Domu Akademickiego IKAR (to samo miejsce gdzie był poprzedni Zjazd). Pierwszy termin Zjazdu godz. 10.00, drugi termin Zjazdu godz. 10.30.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – mandatowej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Informacje związane z brakiem warszawskiej wystawy organizowanej po sezonie hodowlanym 2016 r.
9. Sprawozdanie  ustępującego Zarządu z mijającej kadencji.
10. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Związku,
w tym, przedstawienie Zebranym informacji o bieżącym stanie majątkowym Związku.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym Władzom Związku za minioną kadencję.
13. Wybór  Prezesa Zarządu Związku.
14. Wybór członków Zarządu Związku
15. Wybór  członków Komisji Rewizyjnej.
16. Wybór  członków Sądu Koleżeńskiego.
17. Wybór Delegatów na Zjazd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych
i Drobnego Inwentarza.
18. Poinformowanie zebranych o konieczności zmiany adresu siedziby Związku.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zjazdu.
  
w imieniu Zarządu Warszawskiego Związku HGRiDO

Prezes Zarządu
Zdzisław Borawski

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Stachurski     
 
  14-03-2017    
     
  Wystawa w Warszawie - informacja  
  Szanowni Hodowcy

Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, z przykrością informuje wszystkich zainteresowanych, że na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie, z dnia 04.01.2017r., zgoda na organizację wystawy w Warszawie nie została udzielona i Wystawa nie odbędzie się w planowanym terminie.

W celu symbolicznej rekompensaty hodowcom deklarującym udział w wystawie, zamieścimy ich nazwiska z nr tel oraz rasy jakie planowali wystawić.

Z poważaniem
Komitet Organizacyjny
 
  05-01-2017    
     
  Komunikat w sprawie Wystawy Warszawskiej 2017  
  27 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zakazie organizowania wystaw, pokazów i innych imprez z udziałem ptaków. Rozporządzenie to dopuszcza jednak organizację w/w i decyzją o możliwości ich zorganizowania powierza Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

Komitet organizacyjny wystawy Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego wystąpić o wydanie takiego pozwolenia. Do chwili opublikowania tego postu żadna odpowiedź nie wpłynęła. Czekamy na decyzję.

W załączeniu rozporządzenie Ministra oraz pismo skierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Rozporządzanie Ministra:
rozporzadzenie_ministra_rolnictwa_(20.12.2016).pdf

Pismo do  Powiatowego Lekarza Weterynarii:
pismo_do_powiatowego_lekarza_weterynarii_(29.12.2016).pdf


 
  03-01-2017    
     
  Wystawa Klubowa, Klub Niemieckiego Wystawowego - komunikat  
  Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące wystawy Klubowej, Klubu Niemieckiego Wystawowego, Prezydium Klubu informuje, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Klubu, wystawa Klubowa odbywa się w Warszawie w dniach 14 - 15.01.2017r. Informacja w zgłoszeniu na wystawę krajową pojawiła się z uwagi na wcześniejsze wystawy organizowane w Kielcach podczas wystawy krajowej. Nr konta do wpłat za udział w wystawie podany jest w Regulaminie warszawskiej wystawy.

Pozdrawiamy
Prezydium Klubu
 
  12-12-2016    
     
  Rejestracja eksponatów na Wystawę Warszawską 2017  
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji eksponatów na Wystawę Warszawską, która odbędzie się w dniach 14 - 15 stycznia 2017. Rejestrować można się w terminie od 1 listopada 2016 do 15 grudnia 2016.

Rejestracji można dokonać:

1. - elektronicznie, za pomocą naszej strony internetowej;
2. - papierowo, na druku zgłoszeniowym.


Rejestracja elektroniczna:
Aby zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego w zakładce "rejestracja na wystawę". Proces wymaga wprowadzenia w odpowiednie pola danych odnośnie hodowcy i zgłaszanych eksponatów. Po wprowadzeniu wszystkich danych zostanie utworzone konto użytkownika. Konto będzie zawierał wprowadzone zgłoszenie oraz dane teleadresowe. Zgłoszone dane teleadresowe zostaną wykorzystane tylko na potrzeby organizacji wystawy i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Szczegółowy opis jak zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej znajduje się tutaj:

www.hodowcy.waw.pl/materialy/elektroniczna_rejestracja_na_wystawe.pdf

Zaletą rejestracji elektronicznej jest to, że wprowadzone dane można dowolnie edytować. W przypadku gdy ktoś zmieni zdanie możliwa jest edycja zgłoszenia. Hodowca może dodawać lub usuwać  zgłoszone eksponaty a także zmieniać ich opisy. Możliwe są też zmiany w ilościach zamawianych klatek. Wszystkie te czynności dostępne są po zalogowaniu się w zakładce "moje konto".  

Jeżeli ktoś już rejestrował eksponaty drogą elektroniczną lub zgłaszał adres e-mail do systemu powiadomień i ma założone konto wtedy przed rejestracją należy się zalogować do zakładki "moje konto". Dla osób zapominalskich przewidziany jest mechanizm przypominania haseł.

Rejestracja papierowa:
Aby zarejestrować się tradycyjnie należy pobrać z zakładki "do pobrania" druk rejestracji eksponatów. Druk należy wypełnić i przesłać na:

Krzysztof Stachurski - Pracownia Złotnicza, 04-172 Warszawa
ul. Grochowska 99

Informacje pod tel. 504 285 724
 
  07-11-2016    
     
 
1 ... 3 4 5... 20