Dodaj bezpłatnie ogłoszenie do tablicy ogłoszeń. Dalej >>>  
  Zaproszenie na Zjazd Nadzwyczajny  
   
  Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. prof. M. Trybulskiego, na podstawie § 20 Statutu, ma zaszczyt zaprosić wszystkich Członków zrzeszonych w Naszym Związku, na Zjazd Nadzwyczajny.

Zjazd Nadzwyczajny odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2023 , w Warszawie, przy ul. Poligonowej 32, w restauracji STACJA SMAKU POLIGONOWA (budynek RADWARu). Wjazd przez parking na przeciwko sądu. Gdyby szlaban był zamknięty, hasło „Stacja Smaku”.

Pierwszy termin Zjazdu o godz. 10.00, drugi termin Zjazdu o godz. 10.15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu, prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie  Zarządu z wystawy zorganizowanej w styczniu 2023r.
7. Dyskusja nad organizacją ww. wystawy oraz organizacją następnych wystaw.
8. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Związku w 2022r.,
w tym, przedstawienie Zebranym informacji o bieżącym stanie majątkowym Związku.
9. Przedstawienie kandydatów oraz podjęcie Uchwały o nadaniu tytułu Honorowego członka Warszawskiego Związku HGR i DO.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zjazdu.

Z uwagi na obecną syt. dla ułatwienia przygotowania odpowiednich warunków na Sali Zjazdu, prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia na Zjazd do Krzysztofa
Stachurskiego
, na nr tel. 504 285 724 , do dnia 11.04.2023 .

Z poważaniem
Zbigniew Rajski
Prezes Zarządu
 
   
  17-03-2023    
     
  Tablica Ogłoszeń  
   
  WZHGRiDO chciałby zaprosić wszystkich chętnych do skorzystania z Tablicy Ogłoszeń - nowej aplikacji na stronie.

Tablica Ogłoszeń powstała, aby dać wszystkim hodowcom możliwość kontaktu ze sobą, w szczególności w czasach gdy organizowanie wystaw, giełd czy innych imprez jest niemożliwe.

WZHGRiDO nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z Tablicy Ogłoszeń, gdyż jest to inicjatywa pro społeczna (pro publico bono).

Jedyne co musisz zrobić to zarejestrować się na stronie WZHGRiDO i przestrzegać regulaminu dodawania ogłoszeń.

Rejestracja jest bezpłatna, a jej celem jest uniknięcie niepożądanych treści, które mogą być publikowane przez złośliwe oprogramowanie.

W skrócie:
 • dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne

 • dodawanie ogłoszeń jest dla wszystkich (zrzeszonych i niezrzeszonych)

 • do ogłoszenia możesz dodać w prosty sposób aż 8 zdjęć

 • twoje ogłoszenie jest widoczne dla wszystkich odwiedzających

 • możesz przedłużyć ważność twojego ogłoszenia tyle razy ile chcesz
 •  
     
    05-02-2021    
       
    Zaproszenie na zebranie  
    Zarzd Warszawskiego Zwizku Hodowcw Gobi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprasza Czonkw naszego Zwizku na jesienne zebranie.  
     
    01-10-2009 więcej >>>  
       
    Terminy wystaw 2009 - 2010  
    W zaczniku tabela z terminami wystaw 2009 - 2010  
     
    17-09-2009 więcej >>>  
       
    Wystawa NITRA 2009 - zgłoszenia  
    Ostateczny termin zgłoszeń eksponatów na europejską wystawę NITRA 2009 odbywającą się w AGROKOMPLEKSIE NITRA (Słowacja) w dniach 20 - 22 listopada 2009 upływa w sobotę 12.09.2009.  
     
    09-09-2009 więcej >>>  
       
    Rezygnacja  
    5 wrzenia 2009 kol. Tomasz Fink zoy rezygnacje z funkcji sekretarza Zarzdu i czonkostwa w WZHGRiDO.  
     
    09-09-2009 więcej >>>  
       
    Pożegnania  
    Z żalem pożegnaliśmy kolegów Justyna Szwede i Romana Ostrowskiego  
     
    22-08-2009 więcej >>>  
       
    List otwarty do członków Zw. HGR i DO  
    W imieniu Zarządu Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego pragnę przekazać Wam kilka istotnych informacji i zwrócić się do Was z apelem o wsparcie naszego Związku w dwóch bardzo ważnych dla nas sprawach.  
     
    06-08-2009 więcej >>>  
       
   
  1 ... 22 23 24... 25