Dodaj bezpłatnie ogłoszenie do tablicy ogłoszeń. Dalej >>>  
  Zaproszenie na Zjazd zwyczajny  
   
  Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. Prof. M. Trybulskiego, na podstawie § 20 Statutu, ma zaszczyt zaprosić wszystkich Członków zrzeszonych w Naszym Związku, na Zjazd zwyczajny. Zjazd odbędzie się w dniu 13 czerwca 2021 r. , w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 161, sala LIMBA. Pierwszy termin Zjazdu o godz. 10.00, drugi termin Zjazdu o godz. 10.30.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu, prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie  ustępującego Zarządu z mijającej kadencji.
7. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Związku,
w tym, przedstawienie Zebranym informacji o bieżącym stanie majątkowym Związku.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku za minioną kadencję.
10. Wybór na następną kadencję Prezesa i członków Zarządu.
11. Wybór na następną kadencję członków Komisji Rewizyjnej.
12. Wybór na następną kadencję członków Sądu Koleżeńskiego.
13. Wybór Delegatów na Zjazd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych
i Drobnego Inwentarza.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zjazdu.

Z uwagi na obecną syt. dla ułatwienia przygotowania odpowiednich warunków na Sali Zjazdu, prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia na Zjazd do członków Zarządu, do dnia 06 czerwca 2021r .

Gdyby z uwagi na pandemie Zjazd nie mógł się odbyć, informacja będzie zamieszczona na stronie Związku

Z poważaniem
Zdzisław Borawski
Prezes zarządu
 
  12-05-2021    
     
  Tablica Ogłoszeń  
   
  WZHGRiDO chciałby zaprosić wszystkich chętnych do skorzystania z Tablicy Ogłoszeń - nowej aplikacji na stronie.

Tablica Ogłoszeń powstała, aby dać wszystkim hodowcom możliwość kontaktu ze sobą, w szczególności w czasach gdy organizowanie wystaw, giełd czy innych imprez jest niemożliwe.

WZHGRiDO nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z Tablicy Ogłoszeń, gdyż jest to inicjatywa pro społeczna (pro publico bono).

Jedyne co musisz zrobić to zarejestrować się na stronie WZHGRiDO i przestrzegać regulaminu dodawania ogłoszeń.

Rejestracja jest bezpłatna, a jej celem jest uniknięcie niepożądanych treści, które mogą być publikowane przez złośliwe oprogramowanie.

W skrócie:
 • dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne

 • dodawanie ogłoszeń jest dla wszystkich (zrzeszonych i niezrzeszonych)

 • do ogłoszenia możesz dodać w prosty sposób aż 8 zdjęć

 • twoje ogłoszenie jest widoczne dla wszystkich odwiedzających

 • możesz przedłużyć ważność twojego ogłoszenia tyle razy ile chcesz
 •  
    05-02-2021    
       
    Zebranie wiosenne - 2019  
    Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprasza Członków naszego Związku do wzięcia udziału w wiosennym zebraniu poświęconym podsumowaniu ostatniej warszawskiej wystawy jak i innym sprawom związkowym. Zebranie odbędzie się w Warszawie, w dniu 07 kwietnia 2019 r. (niedziela), o godz. 10.00, przy ul. Nowoursynowskiej 161, Dom Akademicki IKAR (bufet na parterze). Przy wjeździe przy szlabanie proszę informować, że wjeżdżacie na zebranie.

  Sprawy przewidywane do omówienia na zebraniu:
  1. Omówienie warszawskiej wystawy organizowanej w styczniu 2019 r. Sprawy organizacyjne, kompetencje, lokalizacja, itp.
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  3. Udzielenie przez zebranych absolutorium Zarządowi Warszawskiego Związku za 2018 rok.
  4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
  5. Dyskusja nad charakterem przyszłych warszawskich wystaw.
  6. Dyskusja nad sprawami organizacyjnymi wystaw w kontekście korzyści dla członków Warszawskiego Związku, kwestia nagród, promocji w tracie wystawy, itp.
  7. Informacja Zarządu o bieżących sprawach związkowych.
  8. Wolne wnioski, ogólna dyskusja.

  Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w planowanym zebraniu.

  Prezes Zarządu
  Zdzisław Borawski
   
    07-03-2019    
       
    Wystawa Warszawska 2019 - informacje  
    terminarz:

  Czwartek (10.01.2019)
  - od 16.00: Przyjęcie eksponatów

  Piątek (11.01.2019)
  - od 9.00: Ocena eksponatów

  Sobota (12.01.2019)
  - od 08.00 do 18.00: Wystawa otwarta dla zwiedzających

  Niedziela (13.01.2019)
  - od 8.00 do 15.00:  Wystawa otwarta dla zwiedzających
  - od 15.00:  Zamknięcie Wystawy i wydawanie eksponatów

  Miejsce z wymiany materiału hodowlanego czynne
  w sobotę i w niedzielę od godz. 6.00

  opłaty:

  bilet wstępu (dorośli) - 15,00 PLN
  bilet wstępu (dzieci do lat 13) - wstęp wolny,

  parking (pierwsze 5 godz.) - 15,00 PLN
  parking (każda kolejna godzina) - 2,00 PLN

  - opłata parkingowa jest pobierana przez Centrum Wystawiennicze EXPO XXI -


  komisarz wystawy:

  Krzysztof Stachurski - tel.: 504 28 57 24

   
    08-01-2019    
       
    Rejestracja eksponatów na wystawę warszawską 2019  
    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji eksponatów na Wystawę Warszawską, która odbędzie się w dniach 12 - 13 stycznia 2019. Rejestrować można się w terminie od 1 listopada 2018 do 20 grudnia 2018.

  Rejestracji można dokonać:

  1. - elektronicznie, za pomocą naszej strony internetowej;
  2. - papierowo, na druku zgłoszeniowym.


  Rejestracja elektroniczna:
  Aby zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego w zakładce "rejestracja na wystawę". Proces wymaga wprowadzenia w odpowiednie pola danych odnośnie hodowcy i zgłaszanych eksponatów. Po wprowadzeniu wszystkich danych zostanie utworzone konto użytkownika. Konto będzie zawierał wprowadzone zgłoszenie oraz dane teleadresowe. Zgłoszone dane teleadresowe zostaną wykorzystane tylko na potrzeby organizacji wystawy i nie będą udostępniane osobom trzecim.

  Szczegółowy opis jak zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej znajduje się tutaj:

  www.hodowcy.waw.pl/materialy/elektroniczna_rejestracja_na_wystawe.pdf

  Zaletą rejestracji elektronicznej jest to, że wprowadzone dane można dowolnie edytować. W przypadku gdy ktoś zmieni zdanie możliwa jest edycja zgłoszenia. Hodowca może dodawać lub usuwać  zgłoszone eksponaty a także zmieniać ich opisy. Możliwe są też zmiany w ilościach zamawianych klatek. Wszystkie te czynności dostępne są po zalogowaniu się w zakładce "moje konto".  

  Jeżeli ktoś już rejestrował eksponaty drogą elektroniczną lub zgłaszał adres e-mail do systemu powiadomień i ma założone konto wtedy przed rejestracją należy się zalogować do zakładki "moje konto". Dla osób zapominalskich przewidziany jest mechanizm przypominania haseł.

  Rejestracja papierowa:
  Aby zarejestrować się tradycyjnie należy pobrać z zakładki "do pobrania" druk rejestracji eksponatów. Druk należy wypełnić i przesłać na:

  Krzysztof Stachurski - Pracownia Złotnicza, 04-172 Warszawa
  ul. Grochowska 99

  Informacje pod tel. 504 285 724
   
    04-11-2018    
       
    Zebranie jesienne  
    Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprasza Członków naszego Związku na jesienne zebranie poświęcone zarówno najbliżej warszawskiej wystawie organizowanej w styczniu 2019 r. jak i innym sprawom organizacyjnym, w tym udziału w pokazie w PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie.

  Zebranie odbędzie się w Warszawie, w dniu 21 października 2018r. (niedziela) o godz. 10.00, przy ul. Nowoursynowskiej 161 – w dotychczasowym miejscu (bufet w Domu Akademickim ”IKAR” na parterze).

  Sprawy przewidywane do omówienia na zebraniu:

  1. Przedstawienie i interpretacja Regulaminu Warszawskiej Wystawy i jej programu.
  2. Powołanie Komitetu Obsługi Wystawy, w tym:

  a) Komisarza wystawy,
  b) Kierownika sali,
  c) Osób odpowiedzialnych za prace związane z obsługą wystawy, głównie rozstawienie
  i złożenie klatek, przyjmowanie / wydawanie eksponatów, dozór sali, karmienie ptaków, itp.
  d) Kierownika giełdy – plus osoby do obsługi giełdy,
  e) Podział innych czynności przygotowawczych.

  Omówienie pozostałych spraw związanych z organizacją wystawy:

  3. Omówienie udziału i przyjęcie zgłoszeń na pokaz w Nadarzynie w dniach 30.11 – 02.12.br., z podkreśleniem zaprezentowania ras polskich w stulecie odzyskania niepodległości.
  4. Przyjmowanie składek.
  5. Zamawianie i przyjmowanie opłaty za zamówione obrączki.
  6. Przyjmowanie zgłoszeń na wystawę.
  7. Inne.

  Informujemy, że zamówienie i opłata za obrączki złożone do dnia 4.11.2018r., otrzymują gwarancję otrzymania obrączek najpóźniej na warszawskiej wystawie lub wcześniej. Obrączki domawiane w późniejszym terminie będą dostarczane po ich uzyskaniu, lecz bez gwarancji terminu i ceny.

  Warszawska wystawa odbędzie się w dniach 12 – 13 stycznia 2019 r. w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

  Wszystkich hodowców z naszego Związku, prosimy o obecność.

  Z poważaniem

  Prezes Zarządu
  Zdzisław Borawski
   
    18-09-2018    
       
    Wystawa w Herning (Dania) 09 - 11.11.2018 - materiały dodatkowe  
    W załączeniu karty szczepień oraz wymogi weterynaryjne.

  karta szczepień (gołębie):

  wystawa_herning_2018-certyfikat_szczepien_(golebie_eng_ger_fr).pdf

  karta szczepień (drób):
  wystawa_herning_2018-certyfikat_szczepien_(drob_eng_ger_fr).pdf

  karta szczepień (króliki):
  wystawa_herning_2018-certyfikat_szczepien_(kroliki_eng_ger_fr).pdf

  karta szczepień (kawie domowe):
  wystawa_herning_2018-certyfikat_szczepien_(kawie_eng_ger_fr).pdf

  karta szczepień (ptaki egzotyczne):
  wystawa_herning_2018-certyfikat_szczepien_(ptaki_egzotyczcne_eng_ger_fr).pdf

  wymagania weterynaryjne (eng / ger):
  wystawa_herning_2018-wymagania_weterynaryjne_(eng).pdf
  wystawa_herning_2018-wymagania_weterynaryjne_(ger).pdf
   
    17-08-2018    
       
    Wystawa w Herning (Dania) 09 - 11.11.2018  
    Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w wystawie europejskiej w Herning (Dania) w terminie od 09.11.2018 do 11.11.2018 uprasza się o kontakt z kol. Zdzisławem Borawskim .

  tel: 601 21 49 94
  e-mail: zdzislaw@borawski.com.pl

  W załączeniu formularze zgłoszeniowe dla gołębi, drobiu, królików, kawi domowych (świnek morskich) i ptaków egzotycznych. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 sierpnia 2018.  

  gołebie:
  (wersja angielska) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(golebie_eng).pdf

  elektroniczny formularz zgłoszeniowy w wersji niemieckiej znajduje się na stronie organizatora

  drób:
  (wersja angielska) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(drob_eng).pdf
  (wersja niemiecka) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(drob_ger).pdf

  króliki:
  (wersja angielska) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(kroliki_eng).pdf
  (wersja niemiecka) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(kroliki_ger).pdf

  kawie domowe (świnki morskie):
  (wersja angielska) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(kawie_eng).pdf
  (wersja niemiecka) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(kawie_ger).pdf

  ptaki egzotyczne:
  (wersja angielska) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(ptaki_eng).pdf
  (wersja niemiecka) wystawa_herning_2018-karta_zgloszen_(ptaki_ger).pdf

  strona organizatora:
  www.europaschau2018.eu
   
    02-08-2018    
       
   
  1 ... 2 3 4... 23