Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy WZHGRiDO - podsumowanie  
  Dnia 23 kwietnia 2017 roku odbył się w drugim terminie Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych I Drobiu Ozdobnego.

Członkowie związku obecni na Zjeździe udzielili absolutorium ustępującym władzom i wybrali nowe na następną kadencje. Uchwałą zmniejszyli liczebność zarządu z 15 osób do 7 (licząc wraz z prezesem). Prezesem W.Z.H.G.R.I D.O. został ponownie Zdzisław Borawski. Do zarządu zostali wybrani: Jarosław Bolesta - skarbnik, Zbigniew Rajski - sekretarz i wiceprezes d/s finansowych, Krzysztof Stachurski - wiceprezes d/s hodowlanych, Zenon Brzeszkiewicz - członek zarządu, Jacek Jaskułowski - członek zarządu,  Adam Moczulski - członek zarządu.

Dodatkowo do ścisłej współpracy z zarządem delegowani zostali: Robert Wójcik d/s gospodarczych, Andrzej Birke d/s hodowców ras P.D.L. i Marek Kolon d/s drobiu. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Jacek Racki - przewodniczący, Marcin Malitka - członek, Marcin Zadęcki - członek. Wybrano też skład Sądu Koleżeńskiego w składzie: Wojciech Stawicki - przewodniczący, Roman Burzyński - członek, Sebastian Bocheński - członek, Józef Rulak - członek, Michał Suchyniak - członek. Delegatami W.Z.H.G.R.I D.O. na zjazd P.Z.H.G.R.I D.I. wybrani zostali Zdzisław Borawski, Krzysztof Stachurski, Zbigniew Rajski, Zenon Brzeszkiewicz, Adam Moczulski i Józef Gref.
 
     
  <<< powrót 28-04-2017