List otwarty do członków Zw. HGR i DO  
  Szanowni Hodowcy
Członkowie Warszawskiego Zw. HGRiDO

W imieniu Zarządu Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego pragnę przekazać Wam kilka istotnych informacji i zwrócić się do Was z apelem o wsparcie naszego Związku w dwóch bardzo ważnych dla nas sprawach.

Jak już wcześniej informowaliśmy, po sezonie lęgowym 2010 r., tj. w styczniu 2011 r., chcemy zorganizować w Warszawie ubileuszową wystawę gołębi i drobiu. Wystawa ta połączona byłaby z wystawą krajową, wystawą IKC, oraz kilkoma konkursami klubowymi. Jest to dla nas duże wyzwanie, wymagające pewnej mobilizacji sił organizacyjnych.

Do tego przedsięwzięcia chcemy przygotować między innymi Sztandar Warszawskiego Związku oraz zwiększyć (ciągle niezbyt dużą ilość) posiadanych klatek. Są to dość duże wydatki i dlatego zwracamy się do wszystkich Członków naszego Związku z apelem o okazjonalne wsparcie finansowe w zakupie tych przedmiotów, i tak:

- koszt wykonania sztandaru to ok. 9 tysięcy zł. Ustaliliśmy, że każdy fundator będzie posiadał imienny charakter wkładu (tzw. imienny gwóźdź), jeśli wpłaci minimum 100 zł. Na ten cel. Wpłaty przyjmuje Kol. Krzysztof Stachurski (tel. 0 504 285 724),

- koszt zakupu jednej kompletnej (z podstawą i z nogami) cztero-oczkowej klatki to ok. 250,- zł. Zwracamy się z gorąca prośbą o ufundowanie dla Związku, choćby symbolicznie po jednej klatce od osoby, oczywiście mile widziana większa ilość.
Wpłaty na ten cel przyjmuje Kol. Henryk Szabłowski (tel. 0 608 559 606).

Udział w wyżej wymienionej akcji będzie miernikiem naszego zaangażowania i poważnego traktowania naszego Związku.
Informacje te wysyłamy również do Oddziałów Warszawskiego Związku. Wiadomym jest, że Oddziały prowadzą własną działalność i posiadają własny majątek, jednak jeśli ktoś z Oddziału wyrażał by wolę wsparcia ww. przedsięwzięć, będzie to oczywiście mile widziane.

Z góry dziękujemy wszystkim za zrozumienie tych potrzeb i poważne potraktowanie naszego apelu.

Ponadto przekazujemy kilka istotnych informacji:

1. Zobligowani jesteśmy do zamówienia obrączek na 2010 r. w terminie do dnia 30.08.2009 r., dlatego też prosimy o przesłanie zamówienia na obrączki na adres skarbnika Jarosława Bolesty, w terminie do dnia 24.08.2009 r. Obrączki zamówione w tym terminie, będą w cenie, 1 zł./szt. Osoby, które nie złożą zamówienia będą mogły nabyć obrączki, o ile będzie możliwość domówienia i cena domawianej obrączki będzie wynosiła 2 zł.

2. W tym roku w Nitrze (Słowacja) w dniach 20-22 listopada, odbywać się będzie Europejska wystawa gołębi i drobiu. Osoby zainteresowane wystawieniem ptaków proszone są o kontakt z Kol. Krzysztofem Stachurskim lub Kol. Zdzisławem Borawskim. Koszt wystawy 12 EUR od jednej szt., wpisowe 24 EUR (w tym katalog). Zgłoszenia organizator przyjmuje do dnia 20.09.2009 r., do Kol. Krzysztofa Stachurskiego zgłoszenia należy dokonać odpowiednio wcześniej, na drukach zgłoszeniowych wypełnionych w jednym z trzech języków (angielski, niemiecki, francuski). Polski Związek zadeklarował zorganizowanie transportu ptaków na wystawę, odbiór ptaków z wystawy we własnym zakresie.

3. Warszawski Związek planuje zorganizować autokarową wycieczkę na ww. Europejską wystawę. Dokładny koszt wycieczki jeszcze nie jest znany. Wyjazd odbędzie się w piątek wieczorem, nocleg na Słowacji z soboty na niedzielę i powrót w niedzielę po zakończeniu wystawy. Osoby zainteresowane udziałem w wycieczce proszone są o zgłaszanie się do Kol. Krzysztofa Stachurskiego, wpłacając zaliczkę w kwocie 200,- zł. do dnia 30.08.2009 r. (w przypadku braku miejsc w autokarze decyduje kolejność zgłoszenia).

4. Aktualnie w trakcie przygotowania jest strona internetowa naszego Związku. Chcielibyśmy, aby na jesiennym zebraniu dotyczącym wystawy, przekazać Wam informację, że strona ta funkcjonuje.

5. Ze względów organizacyjnych przeniesiona zostaje oficjalna siedziba naszego Związku, aktualny adres od dnia 01.07.br. to: 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 9 /11.

6. Na Zjeździe Polskiego Związku HGR i DI w dniu 20.06.br. zapadła decyzja, że w tym roku organizatorem wystawy gołębi młodych będzie Środkowopomorski Związek HGR i DO i wystawa ta odbędzie się w Czaplinku, w dniach 7 – 8 listopada.

7. Również na ww. Zjeździe zapadła decyzja o skróceniu kadencji Zarządu Polskiego Zw. i dostosowaniu składu tego Zarządu do obecnie obowiązującego Statutu.  Wobec powyższego wybory do Władz Polskiego Związku wyznaczone zostały na dzień 12 września br.

Z hodowlanym pozdrowieniem,

Zbigniew Rajski
 
     
  <<< powrót 06-08-2009