Zebranie Jesienne  
  Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprasza Członków naszego Związku na jesienne zebranie poświęcone zarówno najbliżej warszawskiej wystawie organizowanej w styczniu 2017 r. jak i innym sprawom organizacyjnym, w tym udziału w pokazie w PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie.

Zebranie odbędzie się w Warszawie, w dniu 22 października 2017 r. (niedziela) o godz. 10.00, przy ul. Nowoursynowskiej 161 – w dotychczasowym miejscu (bufet w Domu Akademickim ”IKAR” na parterze).

Sprawy przewidywane do omówienia na zebraniu:
1. Przedstawienie i interpretacja Regulaminu Warszawskiej Wystawy i jej programu.
2. Powołanie Komitetu Obsługi Wystawy, w tym:

a) Komisarza wystawy,
b) Kierownika sali,
c) Osób odpowiedzialnych za prace związane z obsługą wystawy, głównie rozstawienie
i złożenie klatek, przyjmowanie / wydawanie eksponatów, dozór sali, karmienie ptaków, itp.
d) Kierownika giełdy – plus osoby do obsługi giełdy,
e) Podział innych czynności przygotowawczych.

Omówienie pozostałych spraw związanych z organizacją wystawy.

3. Omówienie udziału i przyjęcie zgłoszeń na pokaz w Nadarzynie w dniach 30.11 – 02.12.br.
4. Przyjmowanie składek.
5. Zamawianie i przyjmowanie opłaty za zamówione obrączki.
6. Przyjmowanie zgłoszeń na wystawę.
7. Inne.

Informujemy, że zamówienie i opłata za obrączki złożone do dnia 5.11.2017r., otrzymują gwarancję otrzymania obrączek najpóźniej na warszawskiej wystawie lub wcześniej. Obrączki domawiane w późniejszym terminie będą dostarczane po ich uzyskaniu, lecz bez gwarancji terminu i ceny.

Warszawska wystawa odbędzie się w dniach 13 – 14 stycznia 2018 r. w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Wszystkich hodowców z naszego Związku, prosimy o obecność.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Zdzisław Borawski

 
     
  <<< powrót 05-10-2017